04.07.2022

NAWA przyznała AGH środki na realizację projektu w ramach Programu Partnerstwa Strategicznego


Na fotografii nowoczesne budynki kampusu Shibaura.

Kampus Shibaura; fot. źródło shibaura-it.ac.jp/en/news/

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru do Programu Partnerstwa Strategiczne. Projekt przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Szmyda pt. Realizacja długofalowej współpracy badawczo-dydaktycznej z Japonią w ramach kierunku Energy & Environmental Engineering (Strategic cooperation with Japan in the field of Energy and Environmental Engineering) uzyskał środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł.

Kierunek badań oraz studiów Energy and Environmental Engineering jest realizowany wspólnie z Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokio, Japonia. AGH i Wydział Energetyki i Paliw współpracują z Shibaura Institute of Technology od 2004 r. Ze strony SIT umowę o współpracy podpisał ówczesny jej rektor, laureat nagrody Nobla Leo Esaki. Wymiana z SIT koncentruje się nie tylko na badaniach (głównie związanych z energetyką oraz inżynierią materiałową), ale także na wymianie studenckiej i wspólnym kształceniu doktorantów (umowa o podwójnym dyplomowaniu). Od 2012 r. uruchomiony został program Sandwich, umożliwiający studentom I stopnia udział w wyjazdach. Dla studentów I i II stopnia realizowany jest także program Spinaker. Ukoronowaniem współpracy jest realizacja projektu Katamaran i utworzenie stacjonarnych studiów wspólnych II stopnia na kierunku Energy & Environmental Engineering (E3).

Kierunek studiów E3 jest prowadzony w języku angielskim i wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kadrę w sektorach międzynarodowego przemysłu związanego z energetyką i ochroną środowiska. E3 jest zgodny ze strategią umiędzynarodowienia kształcenia realizowaną w AGH, działaniami w obszarze projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Stanowi także nową, atrakcyjną ofertę studiów. Studiowanie odbywa się w systemie podwójnego dyplomowania. Oznacza to, iż student broniący pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni, co wyróżnia ten kierunek na tle innych oferowanych w kraju.

Prof. Janusz Szmyd jest koordynatorem AGH ds. współpracy z Japonią. Od 30 lat współpracuje z renomowanymi uczelniami japońskimi. Ostatnio znalazł się w gronie laureatów nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia, otrzymując nagrodę w kategorii Teaching Star.

***

Celem głównym Programu Partnerstwa Strategiczne jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Wyniki naboru wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne