15.11.2019

Naukowiec z AGH w zarządzie Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej


Mgr inż. Marek Hajto z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska został wybrany do zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA).

Do wyborów stanęło 50 kandydatów reprezentujących 23 państwa. Mgr inż. Marek Hajto jest jedynym reprezentantem Polski w składzie 25-osobowego zarządu, którego kadencja rozpocznie się 1 maja 2020 r. i potrwa do 2023 r.

Mgr inż. Marek Hajto jest ekspertem Ministerstwa Środowiska w zakresie geotermii, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, autorem i współautorem ponad 90 publikacji oraz ponad 20 projektów R&D poświęconych wykorzystaniu energii geotermalnej, w tym projektów prac geologicznych, które zaowocowały odkryciem złóż wód geotermalnych w Poddębicach oraz w Jachrance koło Warszawy. Naukowiec jest także głównym wykonawcą i koordynatorem obszernych monografii wydanych w latach 2006–2013 w formie atlasów geotermalnych obejmujących 90% powierzchni Polski, które stanowiły podwaliny nowych odkryć złóż wód geotermalnych na Niżu Polskim w latach 2006–2019.

Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna zrzesza ponad 4900 członków z całego świata. Misją IGA jest m.in. promowanie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej, w tym innowacyjnych badań i rozwiązań w zakresie technologii pozyskania ciepła Ziemi jako nieograniczonego, naturalnego źródła energii, które może odgrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata w przyszłości.

Szczegółowe informacje