01.03.2019

Naukowiec z AGH otrzymał stypendium Fulbrighta


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nazwiska laureatów w trzech kategoriach kierowanych do pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Dr hab. inż. Jakub Matusik z Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska otrzymał stypendium Fulbright Senior Award, które umożliwi prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2019/2020.

Naukowiec podczas 6-miesięcznego pobytu na A&M Texas University (College Station, TX) będzie realizował swój projekt badawczy pt. Immobilization of mycotoxins by new mineral-based adsorbents w grupie, którą prowadzi prof. Youjun Deng. Głównym celem projektu jest ocena możliwości wykorzystania sorbentów mineralnych nowej generacji do usuwania i/lub immobilizacji mykotoksyn. Związki te są wtórnymi metabolitami wytwarzanymi przez grzyby, które mają toksyczny wpływ na organizmy żywe. Występowanie mykotoksyn w żywności i paszach jest poważnym światowym problemem i prowadzi do znaczących strat gospodarczych. Odpowiednio zaprojektowane materiały na bazie struktur mineralnych są w stanie zmniejszyć biodostępność toksyn. Projekt zakłada wykorzystanie szeregu metod analitycznych w celu poznania mechanizmów interakcji pomiędzy mykotoksynami a zastosowanymi sorbentami mineralnymi. Badania łączą wiedzę z zakresu mineralogii eksperymentalnej (inżynierii mineralnej) z ochroną środowiska.

Prof. Jakub Matusik jest liderem grupy naukowej MBA (Mineral-based Architectures Group), którą prowadzi wspólnie z prof. Tomaszem Bajdą. W skład grupy wchodzą doktoranci WGGiOŚ, którzy realizują badania w ramach projektów finansowanych przez NCN i NCBR. Prace badawcze poświęcone są głównie wykorzystaniu naturalnych i syntetycznych minerałów do produkcji materiałów funkcjonalnych dla przemysłu i ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje: www.mba.agh.edu.pl

 

Pełna lista stypendystów Fulbrighta