04.10.2019

Naukowcy z Austrii i Niemiec poprowadzą badania w AGH


Dzięki realizowanemu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programowi Polskie Powroty 2 naukowcy z Austrii i Niemiec przez dwa lata będą prowadzić badania i realizować projekty naukowe w AGH.

Reprezentujący nauki fizyczne dr inż. Wojciech Tabiś z Vienna University of Technology otrzymał grant na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Z kolei dr inż. Rafał Buczyński z Technical University of Clausthal, który specjalizuje się w inżynierii chemicznej i inżynierii środowiska, zrealizuje grant na Wydziale Energetyki i Paliw.

Program Polskie Powroty umożliwi polskim naukowcom o wyróżniającym się dorobku powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w krajowych uczelniach lub jednostkach naukowych. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie zespołu badawczego. Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych.

Naukowcy, którzy w ramach programu rozpoczną pracę w polskich jednostkach naukowych, pracowali dotychczas w najlepszych uczelniach lub jednostkach badawczych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii oraz Japonii i Szwajcarii.