18.09.2020

Naukowcy z AGH wybrani do władz PTTS


Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji została prezesem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (PTTS) na kadencję 2020–2024. Dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wybrany do Zarządu Głównego PTTS, a prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji pozostanie nadal członkiem Komisji Rewizyjnej.
 
PTTS jest stowarzyszeniem reprezentującym środowisko naukowe zajmujące się tematyką sensorową i mikrosystemową. Od chwili powstania w 1992 r. działalność Towarzystwa jest otwarta na inicjatywy płynące ze strony otoczenia gospodarczego i wspiera ambitnych młodych naukowców, którzy deklarują chęć prowadzenia badań w tym obszarze. PTTS sprawuje patronat nad cykliczną konferencją International Conference on Optical and Electronic Sensors, COE. Towarzystwo organizuje również konkurs o nagrodę im. Edwarda Stolarskiego na najlepszą pracę w dwóch kategoriach: prac dyplomowych i doktorskich. Profesor Edward Stolarski był pierwszym prezesem PTTS, a funkcję tę kolejno sprawowali profesorowie: Władysław Torbicz (1999–2004), Tadeusz Pisarkiewicz (2004–2012), Ryszard Jachowicz (2012–2016) i Jan Dziuban (2016–2020).

W wyniku wyborów przeprowadzonych 10 września 2020 r. przez Walne Zebranie Członków PTTS ukonstytuowały się Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna. Szczegółowe informacje