22.11.2021

Naukowcy z AGH w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020


W przygotowanym przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier” prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – World’s TOP 2% Scientists 2020 – znalazło się kilkudziesięciu naukowców z AGH.

Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Pierwsza lista ocenia całość dorobku naukowego od początku kariery do 2020 r. poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha czy liczba cytowań. Druga lista porządkuje autorów najczęściej cytowanych w minionym roku (tu 2020).

W pierwszym zestawieniu znajdują się:

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław J. Staszewski (WIMIR)
 • Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna (WEiP)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik (WZ)
 • Prof. dr hab. Piotr Bożek (WFIIS)
 • Dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMIN)
 • Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WIEIT)
 • Dr inż. Leszek Adamczyk (WFIIS)
 • Prof. dr hab. Janusz Brzdęk (WMS)
 • Prof. dr hab. inż. Janina Molenda (WEiP)
 • Prof. dr hab. Adam Bzdak (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (WGGIOŚ)
 • Prof. dr hab. Andrzej Bobrowski (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Mrowec (WIMIC)
 • Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (WIMIR)
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (WEiP)
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (WIEIT)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk (WIEIT)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Miśkowicz (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk (WIMIP)
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (WIEIT)
 • Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH (WEiP)
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybylski (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner (WMN)
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. Jerzy F. Janik (WEiP)
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (WEiP)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel (WMN)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty (WIMIP)
 • Prof. dr hab. Marek Ogiela (WEAIIB)
 • Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH (WIMIC)
 • Dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH (WMN)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Danielewski (WIMIC)
 • Dr hab. inż. Marek Florkowski, prof. AGH (WEAIIB)
 • Dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH (WEAIIB)
 • Dr inż. Piotr Gas (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Marian Kucharski (WMN)
 • Dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH (WMN)

Lista naukowców najczęściej cytowanych w 2020 r.

 • Dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik (WZ)
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław J. Staszewski (WIMIR)
 • Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna (WEiP)
 • Prof. dr hab. Piotr Bożek (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Golonka (WGGIOŚ)
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz (WIMIC)
 • Prof. dr hab. Janusz Brzdęk (WMS)
 • Dr inż. Leszek Adamczyk (WFIIS)
 • Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (WIMIR)
 • Dr Marzena Smol (WZ)
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (WFIIS)
 • Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (WIMIC)
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba (WGGIOŚ)
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (WEiP)
 • Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH (WIET)
 • Dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH (WMS)
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (WGGIOŚ)
 • Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMIN)
 • Prof. dr hab. Teresa Grzybek (WEiP)
 • Prof. dr hab. Adam Bzdak (WFIIS)
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WIEIT)
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz (WIMIR)
 • Prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WIEIT)
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Chodak (WGGIIŚ)
 • Dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH (WIMIP)
 • Dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (WIET)
 • Prof. dr hab. inż. Janina Molenda (WEiP)
 • Dr inż. Piotr Gas (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (WIEIT)
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Skorupa (WIMIR)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Wilk, prof. AGH (WIMIP)
 • Dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH (WMN)
 • Prof. dr hab. inż. Jakub Matusik (WGGIOŚ)
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (WIEIT)
 • Dr hab. Aimo Winkelmann, prof. AGH (ACMIN)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty (WIMIP)
 • Dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH (WILiGZ)
 • Dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH (WFIIS)
 • Dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH (WEAIIB)
 • Dr hab. inż. Agnieszka A. Malinowska, prof. AGH (WGGIIŚ)
 • Dr hab. inż. Marek Florkowski, prof. AGH (WEAIIB)
 • Prof. dr hab. Marek Ogiela (WEAIIB)
 • Dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH (WEAIIB)
 • Dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH (WMN)
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski (WGGIIŚ)