01.03.2012

Naukowcy z AGH otrzymali granty badawcze z NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejny konkurs - dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu prowadzenie pionierskich badań naukowych (w tym interdyscyplinarnych) ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.


Miło nam poinformować, że spośród 29 dofinansowanych projektów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych aż cztery są autorstwa naukowców z AGH. Łączna kwota dofinansowania dla naszych badaczy wyniosła 7,9 mln zł.

 

Projekty z Akademii Górniczo-Hutniczej, które otrzymały grant:

 

  • Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych - prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) - 1 086 800 mln zł

 

  • Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych - prof. dr hab. Józef Korecki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) -2 782 400 mln zł

 

  • Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion - prof. dr hab. inż. Janina Molenda (Wydział Energetyki i Paliw) - 1 950 000 mln zł

 

  • Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów - prof. dr hab. inż. Marek Danielewski (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) - 2 080 000 zł

 

 

Pełna lista przyznanych grantów

 

Konkurs MAESTRO został ogłoszony 15 czerwca 2011 roku. Spośród niemal pięciuset złożonych propozycji wybrano projekty 59 naukowców, którzy zrealizują badania o wartości ponad 137 milionów złotych.