15.12.2016

Najlepsza praca doktorska w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Dr Tomasz Piróg z Wydziału Humanistycznego otrzymał główną nagrodę w XVIII edycji prestiżowego konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej.


Nagrodzona praca pt. „Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gąciarz. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor zaprezentował zagadnienia związane z komunikacją organizacji pozarządowych z administracją samorządową. Opisuje w niej funkcjonowanie lokalnego dialogu obywatelskiego, który jest kluczowy przy prowadzeniu polityki społecznej w modelu wielosektorowym. W pracy zderzono zapisy formalne i modele teoretyczne dialogu z realiami jego funkcjonowania.