18.10.2021

Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla naukowców z AGH


Jak co roku Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody wybitnym naukowcom i artystom. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się badacze z AGH: dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof AGH oraz dr inż. Martyna Ekiert-Radecka. 

Dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji otrzymał nagrodę w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego”. Tematyka jego badań („Metody analizy i uwzględnianie wpływu akustyki pomieszczenia w przestrzennym przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych”), opisanych w jednotematycznym cyklu składającym się z 16 publikacji naukowych, dotyczyła przede wszystkim analizy pełnej akustyki pomieszczeń przy kształtowaniu postaci sygnału wysyłanego do zdalnego odbiorcy.

W przypadku nagrody w tej kategorii istotnym kryterium oceny było znaczenie osiągnięć dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki w skali międzynarodowej, krajowej lub regionalnej, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej. Oceniany był również poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury.

Laureatką w kategorii „wyróżniająca się rozprawa doktorska” została dr inż. Martyna Ekiert-Radecka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jej praca nosi tytuł Analiza wpływu struktury materiału oraz warunków przechowywania na stabilność tkanek kolagenowych. Badaczka została doceniona za rozwiązanie jednego z fundamentalnych dla medycyny transplantacyjnej problemu, jakim jest określenie dopuszczalnej ilości cykli mrożenia i rozmrażania ścięgien Achillesa, co pozwala na opracowanie procedur przechowywania przeznaczonych do przeszczepu ścięgien.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród za wyróżniające się rozprawy doktorskie znaczenie miał wpływ tematu pracy na rozwój nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki w skali międzynarodowej, krajowej lub regionalnej, poziom innowacyjności i nowatorstwa opracowanego rozwiązania, poziom wiedzy teoretycznej autora oraz jego umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane w trzech kategoriach:

  • wyróżniająca się rozprawa doktorska,
  • wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.