11.07.2018

Nagrody Premiera RP dla naszych naukowców


Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie. Wśród laureatów znalazł się zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dwoje naszych doktorantów.

II nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji wraz z zespołem w składzie: prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. nadzw., dr hab. inż. Mikołaj Lesczuk oraz mgr inż. Jan Derkacz za projekt o nazwie „Integralny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim INDECT”. Wyniki prowadzonych przez badaczy z AGH prac mają ogromne znaczenie praktyczne, szczególnie w zakresie technik i opracowań wspomagających bezpieczeństwo publiczne, w tym przeciwdziałanie czynom kryminalnym.

Nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie otrzymali: 


Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. Przyznawane są za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wyróżnione rozprawy doktorskie.

W tym roku nagrody przyznano 44 laureatom wybranych na zasadach konkursu przez specjalny zespół ds. nagród, któremu przewodniczył prof. dr. hab. Stanisław Mikołajczak.