27.06.2019

Nagroda Siemensa za pracę inżynierską


fot. archiwum Kamila Lesia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika inż. Kamil Leś zdobył nagrodę główną za pracę inżynierską w konkursie o Nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie automatyki i robotyki.

Nagrodzona praca, której promotorem był dr inż. Marcin Jachimski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, nosi tytuł „Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego”.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody.

Nagrody zostały wręczone 25 czerwca 2019 r.