15.11.2018

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla absolwenta AGH


Kapituła nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała nagrodę im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską za rok 2018 Bartłomiejowi Rzeszotarskiemu, absolwentowi Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Praca nosi tytuł „Transport prądu i spinu we wstęgach grafenu z atomami fluoru”. Jej promotorem jest prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran. Została obroniona w czerwcu 2017 r. 

Autor opisał teoretyczny transport ładunku i spinu w grafenie oraz jego ewentualne wykorzystanie w postaci aktywnego elementu spintronicznego. Słabe oddziaływania spin-orbita w grafenie zostały wzmocnione przez jony fluoru adsorbowane na powierzchni próbki. Posługując się modelem atomistycznym i mechaniką kwantową, Bartłomiej Rzeszotarski wyliczył przewodność próbek i wskazał na istnienie krótkożyciowych rezonansów zlokalizowanych na adatomach, które umożliwiają obrót spinu dla elektronów z powierzchni Fermiego.