16.01.2019

Nagroda naukowa prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla naszego studenta


W konkursie o nagrodę naukową prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej kapituła konkursowa przyznała studentowi AGH Tobiaszowi Bajkowi nagrodę II stopnia w kategorii prac inżynierskich.

Tobiasz Bajek studiuje Automatykę i Robotykę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Nagrodzona praca, której promotorem jest dr hab. inż. Grzegorz Cieplok nosi tytuł „Dynamika ruchu rakiety o sterowanym wektorze ciągu, w ujęciu równań Lagrange’a II rodzaju” i stanowi odpowiedź na pytanie, gdzie poleci rakieta sterowana poprzez wychylanie jej silnika i czy można mieć nad tym pełną kontrolę. Inspiracją do podjęcia tego tematu był realizowany przez AGH Space Systems inżynierski projekt polegający na stworzeniu narzędzia do badania ruchu pojazdu. Wykorzystując uniwersalność wzorów matematycznych opartych o mechanikę Lagrange'a Tobiasz Bajek napisał program informatyczny, który wiarygodnie symulując lot rakiety, pozwala na jej wirtualne testowanie oraz projektowanie konstrukcji i systemu regulacji.

Celem organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną konkursu jest promowanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć studentów polskich uczelni wyższych z zakresu inżynierii kosmicznej, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni oraz działalności promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej. Adresatami konkursu są osoby, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. Nagroda została przyznana po raz pierwszy za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Będzie przyznawana corocznie po zakończeniu roku akademickiego za ukończone prace dyplomowe studiów I-go i II stopnia. Prace mogą być zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz indywidualnie przez autorów prac do 30 października każdego roku.