17.12.2012

Nagroda Ministra za najlepszą książkę o tematyce transportowej

Podręcznik pt. „Pomiary parametrów ruchu drogowego” wydany przez Wydawnictwa AGH został wyróżniony w konkursie o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2011/2012.


Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Metrologii i Elektroniki Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH:

 

  • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
  • dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. nadzw.
  • dr inż. Marek Stencel
  • dr inż. Tadeusz Żegleń
  • dr inż. Piotr Burnos
  • dr inż. Piotr Piwowar

 

Serdecznie gratulujemy!