03.01.2013

Nagroda Miasta Krakowa dla absolwentki AGH

W gronie laureatów Nagród Miasta Krakowa za rok 2012, znalazła się absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH mgr inż. Joanna Olchawska. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii prac dyplomowych.


Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Krakowa za rok 2012 odbyło się 20 grudnia 2012 r. Nagrody wręczali: prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kośmidrem oraz przewodniczącym jury prof. Andrzejem Białasem. Nagrody Miasta Krakowa to wyróżnienia o szczególnym charakterze, podsumowujące całokształt dotychczasowych dokonań artystycznych i naukowych ich laureatów.

 

Joanna Olchawska, absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została doceniona za najlepszą pracę magisterską dotyczącą Krakowa obronioną w 2011 roku. Praca pt. Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie została napisana pod kierunkiem dr. inż. Marka Bogackiego. Autorka przeprowadziła wnikliwą analizę wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z floty autobusów należących do MPK S.A. w Krakowie. Zinwentaryzowała wszystkie autobusy poruszające się po aglomeracji krakowskiej, klasyfikując je zgodnie z wymaganiami wynikającymi z metodyki CORIAIR. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację oraz dane dotyczące kilometrażu rocznego autobusów wyliczyła przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych roczne emisje 9 najistotniejszych substancji, które trafiły do powietrza w Krakowie w 2010 r. W oparciu o tak stworzoną bazę danych przeprowadziła analizę różnych wariantów/scenariuszy emisyjnych, wskazując techniczne i organizacyjne możliwości minimalizacji emisji zanieczyszczeń z autobusów MPK S.A. poruszających się po drogach aglomeracji krakowskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!