13.05.2020

Młodzi naukowcy z AGH stypendystami programu START


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28 przyznała stypendia w programie START 100 najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. W gronie stypendystów znalazło się czterech badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Laureaci programu START otrzymają roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Laureaci programu START z Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • mgr inż. Maciej Bik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  • dr inż. Robert Czarnota, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
  • dr inż. Juliusz Dąbrowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  • dr inż. Jakub Sorocki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.


Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Nagrodzeni w tym roku badacze zostali wybrani z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44% nagrodzonych posiada stopień doktora. Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.