21.12.2018

„Młodzi Innowacyjni” z AGH dla PGNiG


fot. archiwum PGNiG

Student i doktorantka z AGH zostali laureatami czwartej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”. Ich innowacyjne pomysły będą dla organizatora wydarzenia Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań lub rozpoczęcia projektów badawczych.

Studiujący na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Michał Zając w swojej pracy zaproponował wykorzystanie bardzo efektywnego i szybko działającego enzymu produkowanego przez ćmy (Galleria mellonella) do degradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i produkcji glikolu. Jury, uznając projekt za najlepszy, podkreśliło jego potencjał ekologiczny i komercjalizacyjny. Technologię tę można wykorzystać również do utylizacji opakowań foliowych.

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności procesów wydobywczych to temat pracy konkursowej, która zajęła trzecie miejsce. Jej autorką jest doktorantka na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Edyta Kuk. Pomysł na inteligentną aplikację ma pomóc w zarządzaniu procesami wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pracą podziemnych magazynów gazu.

Drugie miejsce zajął student Politechniki Gdańskiej Jędrzej Wrzaskowski.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Ponadto organizator może zaproponować im oraz ich macierzystym uczelniom realizację umów wdrożeniowych weryfikujących pomysły młodych naukowców.

Organizowany przez Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” stanowi okazję dla studentów, doktorantów i młodych naukowców do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów, które mogą zostać wykorzystane w działalności spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru 10 obszarów tematycznych – od zagadnień technologicznych związanych z eksploatacją węglowodorów, poprzez technologie wodorowe, aż po możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w gazownictwie. W skład kapituły oceniającej prace konkursowe weszli m.in. przedstawiciele Naukowej Grupy Doradczej działającej przy PGNiG.