19.11.2019

Minister przyznał stypendia wybitnym młodym naukowcom


Czterech młodych badaczy z AGH ze stopniem doktora otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Będą otrzymywać granty w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendia otrzymali: 

  • dr inż. Michał Dziadek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (dyscyplina: inżynieria biomedyczna);
  • dr Rafał Figaj z Wydziału Energetyki i Paliw (dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka); 
  • dr inż. Jakub Sorocki z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika);
  • dr inż. Kamil Staszek z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika).


Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Stypendia zostały przyznane osobom, które spełniają powyższe  warunki oraz które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Wnioski oceniał zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Finalnie granty otrzyma 211 wybitnych młodych naukowców. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNiSW przeznaczyło ponad 40 mln zł.