30.06.2020

Kwartalnik „Geomatics and Environmental Engineering” w zasobach bazy Scopus


Wydawany w Akademii Górniczo-Hutniczej kwartalnik naukowy „Geomatics and Environmental Engineering” został włączony do zasobów naukowej bazy danych Scopus.

Umowa pomiędzy Wydawnictwami AGH a wydawnictwem Elsevier, które prowadzi Scopus, podpisana została w 2019 r. i od tego czasu artykuły publikowane w kwartalniku były systematycznie indeksowane w bazie Scopus. Jednak dopiero teraz czasopismo po raz pierwszy brało udział w procedurze wyznaczenia współczynnika CiteScore. Współczynnik dla „Geomatics and Environmental Engineering” wyniósł 0.1.

W skład redakcji kwartalnika, poza licznymi redaktorami tematycznymi z kraju i z zagranicy, wchodzą naukowcy z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH – redaktor naczelny oraz dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH i dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik jako sekretarze redakcji. Ze strony Wydawnictw AGH w rozwój kwartalnika zaangażowane są Joanna Ciągała, Julia Strzyżewska i Bożena Kaczor.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów kwartalnik „Geomatics and Environmental Engineering” otrzymał 20 punktów i jest przypisany do czterech dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o Ziemi i środowisku.

Więcej informacji