08.05.2020

Książka naukowca z AGH nt. smogu w Polsce zyskała uznanie międzynarodowych organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju


Interdyscyplinarna monografia prof. dr. hab. inż. Piotra Kleczkowskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki pt. „Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie” została bardzo przychylnie oceniona w recenzjach dwóch międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju – United Nations Global Compact Network Poland i HEAL Polska, a także w recenzji krajowej organizacji ekologicznej Otwarty Plan.

Książka wydana w 2020 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN stanowi cenne źródło rzetelnej i dobrze udokumentowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej jakości powietrza, przekrojowo analizuje zjawisko smogu w naszym kraju oraz rozjaśnia wszelkie wątpliwości, które mogą go dotyczyć.