29.09.2017

Koło naukowe geofizyków z AGH najlepsze na świecie


fot. arch. AGH UST Geophysical Society

Członkowie AGH UST Geophysical Society zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze koło naukowe na świecie podczas prestiżowej konferencji amerykańskiego stowarzyszenia geofizyków SEG (Society of Exploration Geophysicists).

Uroczysta gala, na której ogłoszono wyniki konkursu, odbyła się 27 września br. w Houston w ramach corocznej konferencji SEG. Uczestniczyli w niej studenci Geofizyki z AGH – Zbigniew Wilczyński i Anna Bąk, którzy razem z Elżbietą Śledź i Dariuszem Dziubackim tworzą zarząd zwycięskiego koła. Laureaci odebrali puchar oraz nagrodę w wysokości 5000 $, ufundowaną przez SEG.

Konkurs na najlepszy oddział studencki SEG jest rozstrzygany na podstawie rocznego raportu z działalności, w którym brane są pod uwagę takie kryteria jak liczba członków, udział w programach dla studentów organizowanych przez SEG, wolontariat w SEG, aktywność koła poza programami SEG, współpraca z innymi oddziałami SEG bądź organizacjami geofizycznymi i innymi uczelniami oraz aktywność na uczelni.

To dla nas ogromny prestiż i szczególne uznanie naszej działalności. Studenci AGH wyznaczają najwyższe standardy wśród adeptów geofizyki na całym świecie. AGH ma już markę w SEG i nasze koło jest rozpoznawane jako wzorowa i bardzo aktywnie działająca organizacja. Każdego roku jesteśmy sklasyfikowani w czołówce konkursu – powiedziała dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz, opiekun naukowy AGH UST Geophysical Society.

Society of Exploration Geophysicists jest jednym z największych stowarzyszeń geofizycznych na świecie, które zrzesza 27 tys. członków ze 128 krajów. Organizacja została utworzona w 1930 r. w Stanach Zjednoczonych, a jej siedziba obecnie znajduje się Tulsie.

AGH UST Geophysical Society jest studenckim oddziałem stowarzyszenia geofizyków SEG. Organizacja działa na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przy Kole Naukowym Geofizyków „Geofon”, którego opiekunem jest dr inż. Paulina Krakowska. Z kolei opiekunem oddziału SEG jest dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz. Warto dodać, że na AGH oddział SEG powstał jako pierwszy w Polsce w 2006 r., a obok AGH oddziały SEG mają tylko dwie uczelnie w kraju – Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie AGH UST Geophysical Society liczy 30 członków, a ich działalność obejmuje różne badania geofizyczne: grawimetryczne, magnetyczne, georadarowe, geoelektyczne i sejsmiczne, a także badania laboratoryjne różnych parametrów petrofizycznych.

SEG organizuje i finansuje trzy rodzaje progamów dla studentów: Student Leadership Symposium, Student Education Programme oraz Field Camps. W ramach projektu Field Camp nasi studenci zorganizowali międzynarodowe terenowe warsztaty geofizyczne, które po raz pierwszy odbyły się w 2016 r. w Srebrnej Górze i Krakowie. Wielkim sukcesem tej edycji były pomiary georadarowe, które zakończyły się odkryciem nieznanej krypty w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku. W tym roku zorganizowano drugą edycję w Pieninach, a prowadzone pomiary geoelektryczne, magnetyczne i sejsmiczne mają na celu lepsze rozpoznanie budowy geologicznej tego obszaru.

Członkowie koła są zaangażowani w organizację m.in. ogólnopolskich warsztatów geofizycznych „Geosfera”, „Geofizyka w Kosmosie”, czy międzynarodowej konferencji studenckiej International Geosciences Student Conference.

Aktywna działalność AGH UST Geophysical Society była wyróżniana od początku trwania konkursu – tytuł najlepszego koła na świecie studenci AGH zdobyli poprzednio w 2012 r. i 2015 r., a ponadto w poprzednich latach zawsze stawali na podium.