09.11.2021

Kolejny złoty medal dla wynalazku z AGH


Doceniony już kilkukrotnie wynalazek z AGH „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną” ponownie zyskał uznanie – został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Wynalazek dotyczy sposobu na zmniejszenie stężenia pyłu zawieszonego w warstwie smogu, powstałego w wyniku utworzenia się warstwy inwersji temperaturowej, w okresie podwyższonego poziomu niskiej emisji (PM10 i PM2,5). Istotą wynalazku jest wytworzenie cyklu fal uderzeniowych, niszczących warstwę inwersyjną, co prowadzi do przywrócenia pionowych ruchów powietrza i naturalnego rozproszenia zanieczyszczeń.

Przypomnijmy, że w skład zespołu, który opracował innowacyjną metodę, wchodzą naukowcy z Wydziału Energetyki i Paliw: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. dr hab. Barbara Kubica, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr inż. Filip Jędrzejek, dr inż. Janusz Zyśk oraz mgr inż. Dominik Gryboś.

Wynalazek opisaliśmy rok temu. W lutym 2021 r. jego współautorzy: mgr inż. Filip Jędrzejek i mgr inż. Dominik Gryboś (wówczas doktoranci) oraz inż. Maciej Borek (ówczesny student/dyplomant) zostali wyróżnieni nagrodą główną w konkursie „Student-Wynalazca”. Innowacyjna metoda została również nagrodzona złotym medalem na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie goszczą wynalazcy z kilkudziesięciu państw m.in. Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 25–27 października.