18.06.2020

Kilkunastu młodych naukowców z AGH otrzyma stypendia MNiSW


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przyznał stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. W gronie stypendystów znalazło się 13 naukowców z AGH. Każdy z nich przez trzy lata będzie otrzymywał co miesiąc stypendium w wysokości 5390 zł. 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali:

 • dr inż. Kajetan Dziedziech, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • dr inż. Paweł Gładysz, Wydział Energetyki i Paliw,
 • dr inż. Damian Janiga, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 • dr inż. Jakub Jurasz, Wydział Zarządzania,
 • dr inż. Angelika Kmita, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH,
 • dr inż. Agata Mlonka-Mędrala, Wydział Energetyki i Paliw,
 • dr inż. Paweł Szumniak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
 • mgr inż. Wiktor Bednarczyk, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • mgr inż. Maciej Bik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 • mgr inż. Michał Koziarski, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH,
 • mgr inż. Edyta Kuk, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 • mgr inż. Anna Olszewska, Wydział Energetyki i Paliw,
 • mgr inż. Bartłomiej Rzeszotarski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Minister wybrał 200 stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Wnioski oceniane były metodą punktową. Stypendium mogło być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.