01.02.2019

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych wyróżniony w konkursie „Studia z Przyszłością”


Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych prowadzony na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach studiów I i II stopnia otrzymała certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.

Kierunek został oceniony pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy, aktualnymi trendami rynkowymi i potrzebami środowisk zewnętrznych. Eksperci dostrzegli jego innowacyjność i nowatorstwo, a także wartość rynkową kształcenia.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków lub programów studiów na polskich uczelniach. Do konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnione zostają kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.