14.09.2017

Inżynieria Mechatroniczna z prestiżową akredytacją ABET


Kierunek Inżynieria Mechatroniczna na poziomie inżynierskim i magisterskim, prowadzony w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, otrzymał akredytację amerykańskiej organizacji ABET. AGH otrzymała akredytację jako pierwsza uczelnia w Polsce i jedna z niewielu w Europie. Wyróżniony program magisterski to jedyna na świecie Inżynieria Mechatroniczna w języku angielskim z tym prestiżowym certyfikatem.

Wydział rozpoczął procedurę ubiegania się o akredytację ABET już dwa lata temu. Uczelnia przedstawiała komisji oceniającej liczne raporty dotyczące funkcjonowania kierunku Inżynieria Mechatroniczna, zasad studiowania, programu studiów czy losów absolwentów. Przedstawiciele ABET wizytowali AGH w ubiegłym roku. W trakcie pobytu na uczelni uczestniczyli między innymi w zajęciach w języku angielskim, rozmawiali ze studentami oraz pracownikami kierunku, a także oceniali zgromadzoną na wydziale dokumentację, w tym prace dyplomowe oraz prowadzone projekty. Raport z ich wizyty był kolejnym krokiem w stronę otrzymania akredytacji.

Finalnie, po dwóch latach starań, decyzją komisji akredytacja ABET została przyznana Inżynierii Mechatronicznej z językiem angielskim jako językiem wykładowym na studiach pierwszego stopnia (na dwa lata) oraz drugiego stopnia (na sześć lat). Drugi kierunek otrzymał akredytację na najdłuższy możliwy okres. W uzasadnieniu swojej decyzji komisja akredytacyjna doceniła przede wszystkim wysokie miejsce Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w rankingach magazynu Perspektywy, liczne organizacje studenckie startujące w międzynarodowych konkursach naukowych (np. zespół AGH Space Systems) oraz praktyczny wymiar studiów w połączeniu z językiem angielskim.

 Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanej akredytacji. Wiele wniosków nie przechodzi dogłębnej weryfikacji komisji akredytacyjnej. Nasz przeszedł, choć kilka rzeczy trzeba było zmienić i dostosować do standardów ABET. Sukces ten to zasługa całego wydziału i pracowników zaangażowanym w proces uzyskania akredytacji, a zwłaszcza naszego koordynatora ds. ABET dr. hab. inż. Krzysztofa Mendroka. Liczymy, że w perspektywie kilku lat ta akredytacja przyniesie korzyści dla wydziału w postaci studentów zagranicznych, chcących u nas zdobywać wiedzę. Najwięcej zyskają jednak absolwenci, których dyplom będzie rozpoznawalny przez pracodawców amerykańskich – podkreśla dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Antoni Kalukiewicz – pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia.

ABET to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 3709 kierunków w 752 uczelniach w 30 krajach posiada ten certyfikat, w tym między innymi MIT czy Stanford. Nad oceną akredytowanych kierunków pracuje ponad 2200 ekspertów z przemysłu, szkolnictwa wyższego i instytucji rządowych. Corocznie o jej uzyskanie stara się kilka tysięcy jednostek naukowych z całego świata. Akredytacja ABET sprawi, że studia w AGH staną się atrakcyjne również dla zagranicznych studentów planujących pracować w USA, gdzie ABET ma bardzo duże znaczenie u pracodawców. Więcej szczegółów na temat akredytacji można znaleźć na stronie internetowej.