07.04.2022

Granty na dwa projekty badawcze realizowane w Szkole Doktorskiej AGH w ramach rozpraw doktorskich


Dwa projekty badawcze, które będą realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH w ramach rozpraw doktorskich, otrzymały dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekty z AGH:


Konkurs PRELUDIUM BIS ma na celu wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Zespół badawczy w konkursie PRELUDIUM BIS składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu, i doktoranta. Doktoranci dołączą do zespołów w wyniku rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2022/2023.

W trzeciej edycji konkursu o finansowanie starało się 228 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą być przeznaczone m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.