14.07.2021

Granty dla naukowców z AGH na projekty realizowane wraz z zagranicznymi zespołami


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), z NCN w roli agencji wiodącej. Do finansowania skierowane zostały m.in. trzy projekty z AGH realizowane z udziałem zespołów z Czech i Szwajcarii.

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 20 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki na projekty realizowane we współpracy dwu- lub trójstronnej z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech i Słowenii oraz dwustronnej z zespołami z Niemiec i Szwajcarii. Zagraniczne zespoły występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Projekty z AGH z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS + LAP

 • tytuł: Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ALD/MLD na podłożach polimerowych z gradientem na granicy międzyfazowej
  kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Sikora, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
  zespół ze Szwajcarii: dr Ivo Utke, EMPA, Swiss Laboratories for Materials Science and Technology
  kwota dofinansowania: 1 553 060 zł

 • tytuł: Optymalizacja parametryczna modeli i systemów z opóźnieniem czasowym z wykorzystaniem metaheurystyk
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  zespół z Czech: dr inż. Libor Pekar, Tomas Bata University in Zlín
  kwota dofinansowania: 542 900 zł

 • tytuł: Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym – tryb szczypania
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  konsorcjum: lider – AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; konsorcjant – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
  zespół z Czech: dr Michal Kubik, Brno University of Technology
  kwota dofinansowania: 533 262 zł, w tym dla AGH 236 436 zł


W tej edycji konkursu na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony instytucji zagranicznych do finansowania skierowanych zostało w sumie 20 projektów z udziałem zespołów z Czech, Szwajcarii i Austrii o wartości ponad 26 mln zł. Listy rankingowe dotyczące wniosków LAP będą sukcesywnie uzupełnianie.