26.04.2019

Grant Teaming for Excellence na Centrum Doskonałości


W prestiżowym konkursie Teaming for Excellence grant w wysokości 15 mln euro zdobył projekt SANO, który realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą jako partnerem wiodącym. Projekt ma na celu utworzenie Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Zindywidualizowanej (Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy).

W skład konsorcjum wchodzą: ze strony AGH – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Klaster LifeScience w Krakowie, niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Początkowo rolę koordynatora będzie pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Zindywidualizowanej zajmować się będzie tworzeniem innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi. Naukowcy będą rozwijać w centrum nowe metody obliczeniowe, algorytmy, modele i technologie związane z medycyną spersonalizowaną dostosowaną do organizmu i potrzeb pacjenta. Medycyna personalizowana (ang. personalised healthcare, personalised medicine) to koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na jednoczesnym poznawaniu złożoności chorób. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup pacjentów.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej o nazwie „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” realizowanej w ramach programu Horyzont 2020. Celem konkursu jest tworzenie nowych lub doskonalenie już istniejących Centrów Doskonałości poprzez mechanizm łączenia sił (teaming) jednostek badawczych z państw rozwijających potencjał B+R z wiodącymi instytucjami badawczymi lub agencjami ds. badań w Europie.

W konkursie przyznano 13 grantów na łączną kwotę 195 mln euro. W gronie projektów z największym potencjałem znalazły się trzy zgłoszone przez polskie jednostki naukowe. Są to (oprócz AGH): Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – projekt ENSEMBLE i Narodowe Centrum Badań Jądrowych – projekt NOMATEN.