25.10.2019

Grant dla naukowca z AGH na polsko-niemiecki projekt badawczy


Dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zdobył grant w konkursie Beethoven Classic 3 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Naukowiec otrzyma 996 250 zł na projekt pt. „Opracowanie współosadzania elektroforetycznego bioaktywnej i antybakteryjnej ceramiki oraz biodegradowalnych polimerów w celu wytworzenia nowatorskich powłok kompozytowych do zastosowań biomedycznych”, który będzie realizował we współpracy z prof. Aldo R. Boccaccinim z Friedrich Alexander Universität w Erlangen i Norymberdze.

Konkurs Beethoven Classic finansuje projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły naukowe. Badania mogą trwać dwa lub trzy lata.

W trzeciej edycji konkursu uczeni złożyli 130 wniosków. Z tej puli eksperci wybrali 34 najlepsze projekty. Ocena merytoryczna wspólnych polsko-niemieckich wniosków przebiegała w dwóch etapach: najpierw projekty zostały ocenione przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, a następnie ostateczna ocena była uzgadniana na posiedzeniach zespołów ekspertów.

Niemiecka Wspólnota Badawcza jest organizacją finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów związkowych oraz rządu federalnego.