27.07.2022

Główna nagroda w XIX edycji konkursu ABB dla naukowca z AGH

Praca doktorska pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej zdobyła nagrodę główną w wysokości 30 000 zł w XIX edycji konkursu ABB na najlepsze prace dyplomowe.


Zdjęcie przedstawia stojącego przez ekranem projektora młodego mężczyznę, ubranego w ciemny garnitur. Na ekranie prezentowane są porównawcze wyniki badań.

Dr inż. Marek Wodziński.

Zdjęcie przedstawia dwóch uśmiechających się mężczyzn prezentujących zwycięskie dyplomy. Ubrani są w garnitury. Mężczyzna po lewej stornie jest młodszy.

Dr inż. Marek Wodziński oraz dr hab. inż Andrzej Skalski, prof. AGH.

Nagrodzona praca nosi tytuł „Medical image registration methods focused on the problem of missing data". Jej autorem jest dr inż. Marek Wodziński, a promotorem dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH, pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

W nagrodzonej rozprawie doktorskiej został zaproponowany szereg innowacyjnych metod, opartych przede wszystkim o sztuczną inteligencję i uczenie głębokie, służących do dopasowania obrazów medycznych, w których występuje problem brakujących danych. Opracowane metody mogą znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak wsparcie diagnostyki nowotworowej wykorzystując obrazy histopatologiczne, lokalizacja loży nowotworowej piersi w kontekście planowania radioterapii wspomagającej, czy też wsparcie chirurga w trakcie resekcji nowotworów mózgu.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces dr inż. Marka Wodzińskiego. Został wcześniej wyróżniony Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, Nagrodą FNP Start, z powodzeniem pozyskał i zrealizował dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, oraz wygrał szereg międzynarodowych konkursów z zakresu sztucznej inteligencji w automatycznej analizie obrazów medycznych.

Obecne badania laureata skupiają się przede wszystkim na opracowywaniu nowych metod sztucznej inteligencji w analizie obrazów histopatologicznych w ramach projektów H2020 ExaMode oraz IMI BigPicture, w współpracy z zespołem badawczym MedGIFT z Szwajcarii. Ponadto bierze udział w badaniach naukowych dotyczących detekcji chorób neurodegeneracyjnych wykorzystując technologię mieszanej rzeczywistości, w ramach projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs ABB organizowany jest od 19 lat, jego celem jest wsparcie wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na polskich uczelniach. Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne grono ekspertów.