11.03.2019

Film AGH nagrodzony w konkursie na najlepsze kampanie rekrutacyjne


Wśród nagrodzonych projektów w konkursie Genius Universitatis, na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne uczelni, na III miejscu w kategorii Video Online, znalazł się film przygotowany przez Dział Informacji i Promocji AGH.

W filmie z okazji 100-lecia AGH przedstawiono przekrojowo historię uczelni. Dynamicznie zmieniająca się sekwencja ujęć przedstawia imponujący rozwój AGH na tle przemian cywilizacyjnych, jakie dokonały się na przestrzeni minionego stulecia za sprawą nauki i techniki – począwszy od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Akademia wiodła prym w obszarze rozwijającego się przemysłu górniczego i hutniczego, a dziś – nowoczesnego uniwersytetu, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania i tworzy się innowacyjne technologie.