04.04.2022

Dwoje absolwentów AGH na liście Forbes „25 przed 25”


Na zdjęciu stoją - uśmiechnięta kobieta w długiej, czarnej sukni i mężczyzna w czarnym garniturze i białej koszule (na tle błękitnej ścianki z napisem „25 under 25”)

Finaliści plebiscytu „25 under 25” – Joanna Maraszek i Przemysław Dróżdż. Fot. mckinsey.com

Absolwenci AGH – Joanna Maraszek oraz Przemysław Dróżdż – znaleźli się w gronie finalistów plebiscytu „25 under 25”. Organizatorzy konkursu wyłonili 25 młodych i ambitnych osób, których lista została opublikowana na łamach magazynu „Forbes”.

Konkurs „25 under 25” to wspólna inicjatywa magazynu „Forbes” oraz warszawskiego biura McKinsey & Company. Kandydaci rywalizowali w pięciu kategoriach: „Biznes”, „Działalność społeczna”, „Nauka”, „Nowe technologie” oraz „Zrównoważony rozwój i klimat”. Musieli przedstawić swoje dokonania, uzasadnić zawodowe motywacje, a następnie obronić się przed pytaniami członków kapituły. W ramach konkursu wyłoniono 25-osobowe grono finalistów, a także wskazano pięciu laureatów zestawienia.

Joanna Maraszek – finalistka w kategorii „Zrównoważony rozwój i klimat”

Joanna Maraszek studiowała na Wydziale Energetyki i Paliw i była zaangażowana w prace nad łodzią solarną realizowane w kole naukowym AGH Solar Boat Team. Później zaangażowała się w „Projekt Tadżykistan”, w ramach którego czwórka studentów AGH postanowiła podzielić się wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii ze swoimi tadżyckimi rówieśnikami. Joanna Maraszek była także prelegentką podczas „Vatican Youth Symposium – Youth for Global Goals”. Obecnie współtworzy fundację Planet-A, której celem jest szerzenie edukacji na temat zmian klimatycznych – w tym roku organizacja planuje wydać trzy podręczniki na ten temat i przeprowadzić ponad 100 warsztatów dla uczniów warszawskich liceum. Absolwentka AGH już od siedmiu lat działa w obszarze klimatu i zrównoważonego rozwoju. Dziś robi to nie tylko poprzez własną organizację, ale także dzięki pracy w Plan Be Eco, oferującej firmom narzędzie wspierające je w procesie osiągnięcia neutralności klimatycznej i raportowania śladu węglowego, a także w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Przemysław Dróżdż – finalista w kategorii „Nowe technologie”

Przemysław Drożdż studiował Mechatronikę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Współtworzona przez absolwenta AGH spółka Progresja Space to młoda firma z branży kosmicznej, która jest spin-offem wywodzącym się z koła naukowego AGH Space Systems. Firma pracuje nad napędami i systemami kontroli orientacji dla małych satelitów. Jej produkty mają umożliwić wydłużenie życia satelitów i poprawę jakość danych uzyskiwanych z przestrzeni kosmicznej. Progresja stoi na czele konsorcjum, które w 2020 r. uzyskało niemal 5 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt budowy impulsowego napędu plazmowego do nano- i mikrosatelitów. Wcześniej Przemysław Dróżdż zaangażowany był w szereg projektów realizowanych przez AGH Space Systems, któremu przez rok szefował.