10.05.2018

Drugie miejsce AGH wśród polskich uczelni technicznych w rankingu Emerging Economies


Znamy wyniku najnowszego międzynarodowego rankingu Emerging Economies 2018. Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła w nim drugie miejsce wśród polskich uczelni technicznych. W zestawieniu ogólnym AGH znalazła się w przedziale 201-250.

Opracowywane przez Times Higher Education zestawienie Emerging Economies University Rankings 2018 porównuje uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”. W najnowszym rankingu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski.

Ranking Emerging Economies tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia. Metodologia badań została dopracowana w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić charakterystykę i priorytety rozwoju szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się m.in. do związków uczelni z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.

Emerging Economies University Rankings 2018 – polskie uczelnie 

 • 1. Uniwersytet Warszawski
  (87 miejsce, ocena ogólna: 30,4)
 • 2. Uniwersytet Jagielloński
  (143 miejsce, ocena ogólna: 25,5)
  3. Politechnika Warszawska
  (173 miejsce, ocena ogólna: 23,7)
 • 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  (miejsce w przedziale 201-250, ocena ogólna: 19,9-22,4)
 • 5. Akademia Górniczo-Hutnicza
  (miejsce w przedziale 201-250, ocena ogólna: 19,9-22,4)
 • 6. Uniwersytet Wrocławski
  (miejsce w przedziale 201-250, ocena ogólna: 19,9-22,4)