03.03.2020

Drugie miejsce AGH w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank


Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła drugie miejsce w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich – European Ranking of Engineering Studies (EngiRank).

EngiRank uwzględnił 81 szkół wyższych z 12 krajów Europy (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). W zestawieniu ocenianych było pięć grup kryteriów: efektywność naukowa (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%), umiędzynarodowienie (20%).

W pierwszej dziesiątce ogólnouczelnianego zestawienia znalazło się pięć polskich uczelni technicznych:

  • Politechnika Warszawska – 1. miejsce
  • Akademia Górniczo-Hutnicza – 2. miejsce,
  • Politechnika Łódzka – 6. miejsce,
  • Politechnika Wrocławska – 6. miejsce,
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 8. miejsce.


Poza zestawieniem ogólnouczelnianym EngiRank porównuje programy w głównych dyscyplinach inżynieryjnych (by subject). W tej kategorii sklasyfikowano 149 uczelni z 13 krajów. Pod uwagę brano dwie kategorie danych: efektywność naukową (80%) i jakość kształcenia (20%).

W EngiRank by subject AGH zajęła pierwsze miejsce w obszarze Environmental Engineering.

Europejski Ranking Studiów Inżynierskich (wersja pilotażowa) został opracowany przez Fundację Perspektywy oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji FRSE.

Raport EngiRank 2020