23.10.2019

Doktorant AGH laureatem konkursu Geologia 2019


fot. archiwum prywatne Mateusza Zaręby

Doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mgr inż. Mateusz Zaręba został laureatem konkursu Geologia 2019 w kategorii „Młodzi” organizowanego przez ministerstwo środowiska.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Tomasz Danek. Głównym obszarem zainteresowań naukowych laureata jest analiza anizotropii własności sprężystych ośrodka skalnego oraz opracowywanie nowych algorytmów przetwarzania danych sejsmicznych.

Celem konkursu Geologia 2019 jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii.

W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii.

Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach:

  • przemysł, innowacje (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka),
  • dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej),
  • młodzi,
  • popularyzacja geologii i geośrodowiska.


11 października 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrody wręczał Sekretarza Stanu, Główny Geolog kraju dr Piotr Dziadzio.