12.12.2019

Badaczka z AGH otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju


Dr hab. Renata Szymańska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „naukowiec przyszłości”.

W kręgu zainteresowania dr hab. Renaty Szymańskiej znajduje się m.in. grupa związków z rodziny lipidów prenylowych, do których zaliczamy witaminę E i jej pochodne. Badaczka w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu w konkursie SONATA 10 realizuje projekt o nazwie „Nowe lipidy prenylowe – występowanie, biosynteza i działanie biologiczne”.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wręczana od 2016 r, a laureatami tego wyróżnienia zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Inicjatorem i organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Honorowy patronat nad wyróżnieniem sprawuje dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku nagrodę przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka.