09.12.2020

Badacze z AGH zacieśnią współpracę z naukowcami z niemieckich uczelni


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła decyzję o wyborze projektów, które będą realizowane w latach 2021–2022 przez polskie i niemieckie instytucje akademickie i naukowe w ramach programu bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Niemcami. Na liście 10 projektów rekomendowanych do finansowania znalazły się aż trzy wnioski przygotowane przez AGH i niemieckich partnerów.

Zakwalifikowane projekty:

Colloidal Magnetic Quantum Dots: growth and in-situ synchrotron study

 • Partner: Universität Hamburg
 • Kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Marcin Sikora, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • Kwota dofinansowania dla AGH: 24 900 zł
 • Cel projektu: poszukiwanie efektywnych metod kontrolowanej syntezy koloidalnych magnetycznych kropek kwantowych (nanocząstek) o ściśle określonej strukturze i właściwościach magnetycznych z wykorzystaniem reaktorów mikroprzepływowych oraz rozwinięcie metody syntezy bardziej wyrafinowanych układów nanocząstek magnetytowych domieszkowanych cynkiem i pokrytych biokompatybilnymi powłokami polimerowymi.

Development and verification of thermo-mechanical parameters of hot processing of PM composites based on a titanium alloy directed towards manufacturing of structural elements

 • Partner: Technische Universität Bergakademie Freiberg
 • Kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Tomasz Śleboda, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
 • Kwota dofinansowania dla AGH: 25 000 zł
 • Cel projektu: opracowanie podstaw technologii przeróbki plastycznej na gorąco kompozytów na osnowie stopu tytanu wykonanych z zastosowaniem technologii metalurgii proszków oraz weryfikacja otrzymanych rezultatów poprzez wytworzenie kompozytów w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych i poprzez ocenę ich podstawowych własności determinujących ich zastosowanie na elementy konstrukcyjne.

Development of the innovative technology of the production of hybrid structures composed of titanium alloy composites reinforced with particles obtained by powder metallurgy and titanium layers applied by 3D printing for lightweight applications

 • Partner: Technische Universität Dresden
 • Kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Marek Wojtaszek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
 • Kwota dofinansowania dla AGH: 25 000 zł
 • Cel projektu: opracowanie podstaw technologii wytwarzania kompozytów na osnowie stopu tytanu umacnianych cząstkami z zastosowaniem konkurencyjnej cenowo metody opartej na metalurgii proszków, a w kolejnym etapie opracowanie podstaw nowatorskiej technologii wytwarzania bazujących na tych kompozytach struktur hybrydowych, poprzez nanoszenie na ich powierzchnie warstw tytanowych metodą przyrostową.

 

Celem konkursów NAWA jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. W programie wymiany bilateralnej naukowców pokrywane są koszty wymiany osobowej.