19.02.2020

Badacze z AGH otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki


W ramach rozstrzygniętych konkursów SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4 Narodowe Centrum Nauki przyznało trzem naukowcom z Akademii Górniczo-Hutniczej granty na badania podstawowe na łączną kwotę ponad 3,8 mln zł.

Konkurs SONATA BIS 9

 • tytuł projektu: Topologiczne i Dynamiczne Własności w Parametrycznych Rodzinach Atraktorów Niehiperbolicznych: Metody Granic Odwrotnych
  kierownik projektu: dr hab. Jan Boroński, Wydział Matematyki Stosowanej
  kwota dofinansowania: 2 093 000 zł 
 • tytuł projektu: Wysokowydajne elementy układów front-end pracujące w zakresie fal milimetrowych wykonane z zastosowaniem technologii addytywnego oraz hybrydowego wytwarzania do zastosowań w systemach komunikacyjnych i czujnikowych nowej generacji.
  kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Wincza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  kwota dofinansowania: 1 673 200 zł


SONATA BIS jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Badacz występujący z wnioskiem w konkursie SONATA BIS 9 musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączył do wniosku od 1 do 3 najważniejszych. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów. 

Konkurs UWERTURA 4

 • tytuł projektu: Analiza wydychanego acetonu w codziennym monitorowaniu cukrzycy
  dr hab. inż. Artur Rydosz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  nazwa zagranicznego ośrodka stażowego: Institute for Bioengineering of Catalonia
  kwota dofinansowania: 61 240 zł


UWERTURA 4 to konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy posiadają już pewne doświadczenie w prowadzeniu badań i pragną odbyć staż w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie. Dzięki możliwości współpracy z wybitnymi naukowcami polscy badacze zwiększają swoje szanse na znalezienie się w gronie laureatów konkursów ERC. Wnioski w konkursie mogły składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierują lub kierowały projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. W tej edycji konkursu naukowcy złożyli 8 wniosków, z czego cztery uzyskały finansowanie na łączną kwotę w wysokości niemal 290 tys. zł.