15.09.2021

Badacz z AGH laureatem nagrody „Naukowiec Przyszłości 2021”


Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej otrzymał nagrodę „Naukowiec Przyszłości 2021” w kategorii nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości.

Nagroda została przyznana za realizację projektu badawczego pn. „Opracowanie systemu badań nieniszczących realizowanych w sposób ciągły wraz z opracowaniem oprogramowania sterującego pracą zgrzewarki liniowej w oparciu o analizę parametrów mechanicznych zgrzewu liniowego” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć.

Dzięki przeprowadzonym pracom polegającym m.in. na analizie, doprecyzowaniu parametrów linii pilotażowej oraz badaniu laboratoryjnym własności mechanicznych i mikrostrukturalnych gotowych wyrobów, pozyskano dane, które pozwolą na zbudowanie metamodelu bazującego na zależnościach statystycznych i mechanizmach sztucznej inteligencji. Umożliwi to bardzo szybką predykcję własności produktów oraz wpłynie na sterowanie parametrami procesu w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu testów na pilotażowej linii produkcyjnej możliwe będzie szybkie wdrożenie całego rozwiązania na inne linie produkcyjne w przedsiębiorstwie, gdzie produkowany jest różny asortyment rur i profili. Ponadto, system będzie uczył się na bieżąco pozyskując dane z nowych linii produkcyjnych, co będzie jednym najciekawszych innowacyjnych osiągnięć projektu.

„Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Laureatami mogą zostać naukowcy realizujący badania (zarówno na etapie podstawowym jak i aplikacyjnym) i projekty służące ludziom, otwarci na informowanie społeczeństwa o wynikach swoich prac i współpracę biznesową.

Nagroda zostanie wręczona podczas gali 6. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się w dniach 26-29 września 2021 r. w Toruniu.