01.12.2016

Awans AGH w rankingu BRICS & Emerging Economies 2017


W ogłoszonym 30 listopada 2016 r. międzynarodowym rankingu BRICS & Emerging Economies 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła 167 miejsce. Jest to awans o ponad dwadzieścia pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. Wśród polskich uczelni technicznych AGH znalazła się na drugim miejscu.

 

Ranking BRICS & Emerging Economies Rankings 2017 opracowany przez Times Higher Education porównuje uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”. W zestawieniu znalazło się 300 najlepszych szkół wyższych z 50 krajów.

 

Ranking tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia. Metodologia badań została dopracowana tak, aby lepiej odzwierciedlić charakterystykę i priorytety rozwoju szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się na przykład do związków uczelni z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.

 

BRICS & Emerging Economies Rankings 2017 – polskie uczelnie

 • 1. Uniwersytet Warszawski
  (78 miejsce, ocena ogólna: 29,2)
 • 2. Politechnika Warszawska
  (109 miejsce, ocena ogólna: 26,1)
 • 3. Uniwersytet Jagielloński
  (112 miejsce, ocena ogólna: 26,0)
 • 4. Akademia Górniczo-Hutnicza
  (167 miejsce, ocena ogólna: 21,8)
 • 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  (miejsce w przedziale 201-250, ocena ogólna w przedziale: 17,3-19,8)

 

Szczegółowe informacje