28.07.2017

AGH zdobyła najwięcej grantów NCN wśród uczelni technicznych


Narodowe Centrum Nauki opublikowało statystyki konkursów za rok 2016. Tak jak w ubiegłym roku Akademia Górniczo-Hutnicza okazała się najlepszą uczelnią techniczną w Polsce pod kątem liczby przyznanych grantów. Do finansowania zakwalifikowano 75 wniosków na łączną kwotę 34,4 mln zł.

AGH w konkursach NCN:

  • OPUS 10 i 11 – liczba wniosków: 29, wysokość finansowania: 21 324 383 zł
  • PRELUDIUM 10 i 11 – liczba wniosków: 24, wysokość finansowania: 2 426 788 zł
  • SONATA 10 i 11 – liczba wniosków: 15, wysokość finansowania: 6 220 280 zł
  • HARMONIA 7 – liczba wniosków: 2, wysokość finansowania: 1 238 340 zł
  • MAESTRO 7 – liczba wniosków: 1, wysokość finansowania: 3 322 120 zł

 

W 2016 r. Narodowe Centrum Nauki m.in. rozstrzygnęło 14 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie, a także ogłosiło 16 konkursów. W ramach wszystkich konkursów złożono łącznie 9632 wnioski na sumę około 4,8 mld zł. Do finansowania zakwalifikowano 2371 wniosków o łącznej wartości ponad 1,1 mld zł.