21.06.2019

AGH wśród uczelni prowadzących najlepsze studia inżynierskie w Polsce


W przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Na ośmiu z nich, według oceny Kapituły rankingu, najlepsze studia prowadzi Akademia Górniczo-Hutnicza.

W tegorocznym rankingu na najwyższym miejscu na podium oprócz AGH znalazły się: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Poznańska. Do oceny kierunków studiów posłużyło, w zależności od specyfiki danego kierunku, od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, innowacyjność.

Wyniki Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ELEKTROTECHNIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

FIZYKA TECHNICZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
2. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

INFORMATYKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

MECHATRONIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

Szczegóły rankingu