25.10.2019

AGH w rankingu THE World University Rankings 2020 by subject


Znamy wyniki rankingu THE World University Rankings 2020 by subject z dwóch obszarów tematycznych „computer science” oraz „engineering and technology”.

Zestawienie „computer science” obejmuje 749 uczelni, w tym osiem polskich:

 • Uniwersytet Warszawski (przedział 301-400)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (przedział 501-600)
 • Politechnika Śląska (przedział 501-600)
 • Politechnika Warszawska (przedział 501-600)
 • Politechnika Gdańska (przedział 601+)
 • Uniwersytet Jagielloński (przedział 601+)
 • Politechnika Łódzka (przedział 601+)
 • Politechnika Wrocławska (przedział 601+)


Na pierwszej pozycji uplasował się University of Oxford, na drugiej Stanford University, a na trzeciej ETH Zurich. 

W zestawieniu „engineering and technology” znalazło się 1008 uczelni wyższych, w tym sześć z Polski:

 • Politechnika Gdańska (przedział 601-800)
 • Politechnika Śląska (przedział 601-800)
 • Politechnika Warszawska (przedział 601-800)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (przedział +801)
 • Politechnika Łódzka (przedział +801)
 • Politechnika Wrocławska (przedział +801) 


Pierwsze miejsce zajęły ex aequo: California Institute of Technology oraz Stanford University. Trzecią pozycję – ex aequo: University of Cambridge i Harvard University.

Do opracowania rankingu THE World University Rankings 2020 by subject wykorzystuje się średnią ważoną pięciu kryteriów: nauczanie (jakość kształcenia i środowisko nauczania), badanie (jakość prowadzonych badań), cytowalność (wpływ prowadzonych badań), ocena międzynarodowa oraz przychody z przemysłu (transfer wiedzy do sfery komercyjnej).