28.06.2019

AGH w rankingu dyscyplin naukowych – GRAS 2019


Znamy wyniki prestiżowego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych Global Ranking of Academic Subjects (GRAS 2019). W tegorocznym zestawieniu znalazło się osiem dyscyplin naukowych z AGH.

Wśród polskich uczelni technicznych AGH zajęła najwyższe pozycje:

w dyscyplinach naukowych obszaru Engineering

  • Mining & Mineral Engineering – 48 pozycja na świecie,
  • Metallurgical Engineering – przedział: 76-100;

w dyscyplinie naukowej obszaru Natural Science:

  • physics – przedział 151-200.

Ponadto AGH jest także notowana w obszarze Engineering w dyscyplinach: Instruments Science & Technology (przedział: 151-200), Mechanical Engineering (przedział: 201-300), Energy Science & Enginnering (przedział: 301-400), Chemical Enginnering (przedział: 401-500) oraz w obszarze Natural Sciences w dyscyplinie Mathematics (przedział: 301-400).

Global Ranking of Academic Subjects jest międzynarodowym prestiżowym zestawieniem uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych zgrupowanych w pięciu obszarach: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences oraz Social Sciences.

W tym roku notowanych było ponad 4000 uczelni z całego świata. Oceniane były m.in. takie czynniki jak: liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.