07.09.2017

AGH w prestiżowym zestawieniu Times Higher Education World University Ranking


Znamy wyniki najnowszego prestiżowego zestawienia Times Higher Education (THE) World University Ranking. Wśród 12 skalsyfikowanych polskich uczelni znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza, zajmując pozycję w przedziale 601-800.

W tym samym przedziale znalazły się także Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Warszawska. Najwyżej uplasował się Uniwersytet Warszawski (501-600). W zakresie 801-1000 miejsca zajęły: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski. Z kolei Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka zajęły pozycje 1001+.

W tegorocznym zestawieniu uwzględniono ponad 1100 najlepszych szkół wyższych z 77 krajów na świecie. W czołówce znalazły się uniwersytety z Wielkiej Brytanii: Oxfrod University i Cambridge University (odpowiednio 1 i 2 miejsce). Trzecią pozycję zajęły ex aequo uczelnie z USA: California Institute of Technology oraz Stanford University.

THE World University Ranking jest jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych międzynarodowych rankingów szkół wyższych, pozostałe to: QS World University Rankings oraz Academic Ranking of World Universities (tzw. ranking szanghajski).

Times Higher Education World University Ranking opracowuje brytyjski magazyn poświęcony szkolnictwu wyższemu „The Times Higher Education”. Biorąc pod uwagę trzy elementy misji uczelni (edukacja, nauka, transfer wiedzy), szkoły wyższe oceniane są za pomocą pięciu podstawowych kryteriów: nauczanie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, cytowalność i współpraca z biznesem. W rankingu uczestniczą wyłącznie uczelnie, które w ciągu pięciu ostatnich lat opublikowały przynajmniej tysiąc artykułów w czasopismach indeksowanych w międzynarodowej bazie Scopus.

Times Higher Education World University Ranking 2018