15.05.2020

AGH w polsko-norweskich konsorcjach realizujących projekty dofinansowane przez NCBR


W prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursach POLNOR i POLNOR CCS dofinansowanie otrzymają 44 innowacyjne projekty realizowane przez polsko-norweskie konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. W czterech z nich Akademia Górniczo-Hutnicza występuje jako lider, a w trzech jako partner. Nacisk w konkursach został położony na wdrożenia. Oznacza to, że o wyborze projektów decydowała nie tylko ich wartość naukowa, ale przede wszystkim możliwość zastosowania danego rozwiązania w praktyce.

Konkurs POLNOR CCS 2019

Carbon Capture in Molten Salts – Prototype (CCMS-P)

 • konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Norwegian University of Life Sciences
 • kierownik projektu ze strony AGH: dr inż. Piotr Palimąka, Wydział Metali Nieżelaznych
 • początek realizacji projektu: 1 października 2020 r.
 • wartość całego projektu: 3 660 000 zł


Advanced Gas and Carbon Dioxide Storage in Aquifer (AGaStor)

 • konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), University of Stavanger
 • kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
 • początek realizacji projektu: 1 października 2020 r.
 • wartość całego projektu: 8 518 748,75 zł


Negative CO2 emission gas power plant (NEGATIVE- CO2-PP)

 • konsorcjum: Politechnika Gdańska, Institute of Fluid Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Politechnika Wrocławska, NOrges Teknisknaturvitenskapelige Universitet, Akademia Górniczo-Hutnicza (partner), SINTEF Energi AS, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., BROS CONTROL Sp. z o.o., Spółka komandytowa
 • kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Paweł Madejski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • początek realizacji projektu: 1 października 2020 r.
 • wartość całego projektu: 21 107 675,60 zł

Konkurs POLNOR 2019

Innovation in Underground Thermal Energy Storages with Borehole Heat Exchangers (BHEsINNO)

 • ścieżka/obszar: Energy, transport and climate
 • konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), MuoviTech Polska Sp. z o.o., University of Stavanger
 • kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
 • początek realizacji projektu: 1 lipca 2020 r.
 • wartość całego projektu: 6 919 386,75 zł


CO2-Enhanced Geothermal Sys
tems for Climate Neutral Energy Supply (EnerGizerS)

 • ścieżka/obszar: Energy, transport and climate
 • konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, SINTEF Energi AS, Norwegian University of Science and Technology, Exergon Sp. z o.o.
 • kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Anna Sowizdżał, prof. AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • początek realizacji projektu: 1 lipca 2020 r.
 • wartość całego projektu: 5 932 700 zł


Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and Public (HAPADS)

 • ścieżka/obszar: Digital and industry
 • konsorcjum: Politechnika Gdańska, Norwegian Institute for Air Research, University of Tromso, The Arctic University of Norway, Akademia Górniczo-Hutnicza (partner), Politechnika Wrocławska, Logistics Enhancement Systems and Services Sp. z o.o.
 • kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • początek realizacji projektu: 1 października 2020 r.
 • wartość całego projektu: 6 648 075 zł


Healthy society-towards optimal management of wind turbines' noise (Hetman)

 • ścieżka/obszar: Welfare, health and care
 • konsorcjum: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akustix Sp. z o. o., Akademia Górniczo-Hutnicza (partner), Stifelsen SINTEF, P.O., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • początek realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r.
 • wartość całego projektu: 6 488 512,50 zł


W obu konkursach o dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów. Ostatecznie w głównym konkursie POLNOR do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę 49 745 454 euro. Natomiast w towarzyszącym mu konkursie POLNOR CCS, który skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 wniosków, a suma dofinansowania stanowi w tym przypadku 11 764 706 euro. Maksymalny okres realizacji projektu to 3 lata.

POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania stosowane”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.