30.04.2018

AGH w nowym rankingu Times Higher Education – New Europe


Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła drugie miejsce wśród polskich uczelni technicznych oraz czwarte wśród wszystkich sklasyfikowanych polskich szkół wyższych w nowym rankingu Times Higher Education (THE) – New Europe. Zestawienie uwzględnia uczelnie z państw, które jako ostatnie weszły do Unii Europejskiej.

W rankingu znalazły się 53 uczelnie (w tym 12 polskich) z Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.

Zestawienie polskich uczelni:

1. Uniwersytet Warszawski (6 pozycja w zestawieniu ogólnym)
2. Uniwersytet Jagielloński (13 pozycja w zestawieniu ogólnym)
3. Politechnika Warszawska (16 pozycja w zestawieniu ogólnym)
4. Akademia Górniczo-Hutnicza (22 pozycja w zestawieniu ogólnym)
5. Uniwersytet Wrocławski (26 pozycja w zestawieniu całościowym)
6. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (przedział 31-40 w zestawieniu ogólnym)
7. Politechnika Gdańska (przedział 31-40 w zestawieniu ogólnym)
8. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (przedział 31-40 w zestawieniu ogólnym)
9. Uniwersytet Śląski (przedział 41+ w zestawieniu ogólnym)
10. Uniwersytet Gdański (przedział 41+ w zestawieniu ogólnym)
11. Uniwersytet Łódzki (przedział 41+ w zestawieniu ogólnym)
12. Politechnika Łódzka (przedział 41+ w zestawieniu ogólnym)

Pierwsze miejsce w rankingu zajął estoński Uniwersytet w Tartu. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się uczelnie z Cypru – Politechnika Cypryjska i Uniwersytet Cypryjski.

Ranking Times Higher Education to jeden z najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych, obok Rankingu QS, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Autorzy zestawienia THE New Europe wzięli pod uwagę te same wskaźniki co w zestawieniu światowym, czyli: kształcenie, badania, cytowalność, umiędzynarodowienie i transfer technologii.

Szczegółowe informacje