10.12.2018

AGH w konsorcjach realizujących projekty dotyczące nowoczesnych technologii materiałowych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Połowa spośród 12 zarekomendowanych do finansowania projektów będzie realizowana w konsorcjach z udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej.

AGH wchodzi w skład konsorcjów następujących projektów: 

 • Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami
  lider konsorcjum: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr. hab. inż. Janusz Majta), Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska

 • Węglowe materiały kompozytowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego
  lider konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Metali Nieżelaznych; kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH), Politechnika Rzeszowska, Carbo-Graf Sp. z o. o.

 • Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7XXX
  lider konsorcjum: Instytut Metali Niezależnych
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Metali Nieżelaznych; kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH), Albatros Aluminium Sp. z o.o.

 • Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną
  lider konsorcjum: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Fizyki PAN, Helioenergia Sp. z o.o.

 • Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych
  lider konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Metali Nieżelaznych; kierownik projektu ze strony AGH: dr inż. Grzegorz Kiesiewicz), Politechnika Warszawska, MABO Sp. z o.o.

 • Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych
  lider konsorcjum: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  członkowie konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk), Politechnika Krakowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Program TECHMATSTRATEG obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań oraz zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są: 

 • technologie materiałów konstrukcyjnych,
 • technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,
 • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
 • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,
 • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.


TECHMATSTRATEG ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w wymienionych dziedzinach. Zakładany całkowity budżet programu wyniesie ok. 200 milionów zł.