30.03.2017

AGH w globalnym rankingu U-Multirank 2017


Znamy wyniki najnowszego międzynarodowego rankingu U-Multirank. Ocenie poddano 1500 szkół wyższych z 99 krajów, 3284 wydziałów oraz 10 526 programów studiów. W zestawieniu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza.

Obszary, jakie bierze pod uwagę U-Multirank to: jakość kształcenia, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie regionalne. Każda główna kategoria ma własne wskaźniki umożliwiające porównywanie uczelni. Oceny obejmują pięciostopniową skalę od A (bardzo dobrze) do E (słabo).

AGH uzyskała najwyższe noty A we wskaźnikach:

  • graduating on time – bachelors (kategoria Teaching & Learning)
  • regional joint publications (kategoria Regional Engagement)


Dobre oceny B uczelnia otrzymała we wskaźnikach:

  • masters graduation rate (kategoria Teaching & Learning)
  • student mobility (kategoria International Orientation)


Cechą wyróżniającą U-Multirank jest to, że jego użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki są dla nich ważne. Twórcy zestawienia nie pokazują, jakie uczelnie lub kierunki studiów są lepsze od innych, ale pozwalają zainteresowanym stworzyć własny, spersonalizowany ranking.

U-Multirank jest inicjatywą Komisji Europejskiej finansowaną z programu Erasmus+. Zestawienie jest opracowywane i wdrażane przez niezależne konsorcjum prowadzone przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente w Holandii oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) na Uniwersytecie w Leiden w Holandii.