12.06.2017

AGH w czołówce Rankingu Perspektyw 2017


fot. Krzysztof Wojciewski

W tegorocznym Rankingu „Perspektyw” Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła VI miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz III miejsce w kategorii uczelni technicznych.

W głównej kategorii, tuż za trzema uniwersytetami, silną grupę stanowią trzy najlepsze polskie politechniki: Politechnika Warszawska (86%), Politechnika Wrocławska (82,1%) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (77,5%).

W tegorocznym rankingu oceniono 68 kierunków studiów, w tym aż 21 kierunków technicznych. Trzy wydziały AGH zajęły w tym zestawieniu pierwsze miejsca w Rankingu Kierunków Studiów 2017. AGH znalazła się na czołowych pozycjach w następujących kategoriach:

 • Automatyka i Robotyka: II miejsce (WIMiR)
 • Budownictwo: III miejsce (WGiG)
 • Elektronika i Telekomunikacja: II miejsce (WIET)
 • Elektrotechnika: II miejsce (WEAIiIB)
 • Energetyka: II (WEiP)
 • Fizyka Techniczna: I miejsce (WFiIS)
 • Geodezja i Kartografia: II miejsce (WGGiIŚ)
 • Górnictwo i Geologia: II i III miejsce (odpowiednio WWNiG, WGiG)
 • Informatyka: II i III miejsce (odpowiednio WEAIiIB, WIET)
 • Inżynieria Biomedyczna: III miejsce (WEAIiIB)
 • Inżynieria Materiałowa: I i III miejsce (odpowiednio WIMiC, WIMiIP)
 • Mechanika i Budowa Maszyn: I miejsce (WIMiR)
 • Mechatronika: III miejsce (WIMiR)

 

W kategorii „Preferencje pracodawców” AGH uplasowała się na V miejscu w Polsce (w woj. małopolskim na miejscu I, a w woj. podkarpackim na miejscu III). 

Dodatkowo w pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków IT znalazły się aż cztery wydziały z AGH: II miejsce (WEAIiIB), III miejsce (WIEiT), V miejsce (WFiIS), VII miejsce (WGGiOŚ).

W tym roku w kategorii „Efektywność naukowa” AGH uplasowała się na I miejscu wśród uczelni technicznych i na III miejscu wśród wszystkich uczelni. 

Ranking „Perspektyw”, powstający od 18 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Najnowsze badanie losów absolwentów AGH w Krakowie, przeprowadzane od 2008 roku, wskazuje na bardzo wysoką konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Każdego roku w badaniach, przeprowadzanych przez Centrum Karier AGH, bierze udział ponad 80% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. 

Najistotniejsze wnioski z ostatnich badań:

 • Studenci AGH poszukiwanie pracy w pełnym wymiarze godzin najczęściej zaczynają na piątym roku i tak 64,5% absolwentów, którzy zakończyli edukację w 2016 roku podjęło docelową pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.
 • Aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) absolwenci AGH 2016 stanowili 91,9% badanej populacji.
 • 56,9% zatrudnionych absolwentów z rocznika 2016 podjęło pracę w Krakowie, a w całym woj. małopolskim 72%.
 • 55,5% absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację w 2016 roku otrzymało więcej niż jedną (średnio trzy) propozycje zatrudnienia i to do nich należał wybór miejsca pracy.
 • 22,7% zatrudnionych zaraz po studiach otrzymało wynagrodzenie przekraczające 4500 zł.
 • 22,1% absolwentów 2016 nie musiało podejmować działań związanych z poszukiwaniem pracy, bowiem to pracodawcy wystąpili z inicjatywą zatrudnienia, a dla kolejnych 51,7% czas poszukiwania pracy wynosił poniżej trzech miesięcy.